Siirry sisältöön
Varaa aika

Koira lasten fysioterapiassa

Fysioterapeutin toteuttama koira-avusteinen työ on aina tavoitteellista toimintaa, jossa koira on osa kuntoutusta, hyvinvointia ja oppimista edistävää prosessia. Koiran kanssa työskentely on yksi osa fysioterapiaprosessia ja sitä käytetään muiden menetelmien ja lähestymistapojen rinnalla. Koira-avusteinenfysioterapia perustuu aina ammattilaisen arvioon siitä, että koira kanssa harjoittelu tuo lisäarvoa harjoitteluun asiakkaan kanssa.

Lapsi voi koiran kanssa harjoitella mm. tunnetaitoja, toiminnanohjauksen taitoja, vireystilojen säätelyä, kahden käden työskentelyä, hienomotorisia taitoja, lihasvoimaa, tasapainoa ja kestävyyskuntoa. Erilaiset harjoitukset, joilla joko aktivoidaan tuntoa tai siedätetään tuntoärsykkeille onnistuvat luonnostaan hyvin koiran kanssa. Manuaalinen käsittely ja venytykset ovat paljon mielekkäämpiä, kun voi samalla silitellä koiraa.

Eläinavusteisia interventioita on tehty lapsilla eniten neuronkirjon asiakkaiden kanssa. Eläinavusteisissa interventioissa eläimen läsnäolo tai sen kanssa tehtävät harjoitukset mm. rauhoittavat levottomuutta ja edistävät keskittymiskykyä, lisäävät turvallisuuden tunnetta ja luottamusta, lievittävät jännitystä sosiaalisissa tilanteissa sekä motivoivat asiakasta tekemään harjoitteita.

Terapiassa käytettävän koiran on oltava tehtävään koulutettu ja perustottelevainen. Koiran on oltava myös terve, hyväkuntoinen ja hyvin hoidettu. Koiran pitää oikeasti nauttia työstään ihmisten parissa. Sitä ei saa vasten tahtoa pakottaa epämiellyttäviin ja ahdistaviin tilanteisiin. Koiran on voitava luottaa, ettei sitä pakoteta liian vaikeisiin tilanteisiin ja ohjaajan on taasen pystyttävä luottamaan koiran omaan harkintakykyyn asiakkaiden kanssa. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen syntyminen on ohjaajan vastuulla ja siitä on pidettävä huoli koko koiran työuran ajan. Terapeutin ammattitaitoon kuuluu hallita vuorovaikutusta samaan aikaan sekä eläimen, että asiakkaan kanssa.

4Fysiossa asiantuntijana:
Johanna Holma työparinsa Ukon kanssa